Cinnaber

Wat is of betekent Cinnaber?

Cinnaber wordt gebruikt als naam voor een roodkleurig pigment,
een half edelsteen en als aanduiding van een energieveld.

Roodkleurig pigment/ Chinese lak

Het woord cinnaber betekende oorspronkelijk vermiljoen en is afkomstig uit het Perzisch (shangarf). Cinnaber was al bekend in de oudheid en ook al meer dan 1000 jaar gebruikt als pigment in China . Het pigment is zeer lichtbestendig.

Het werd in brokken gevonden, en om versnijden met minderwaardige stoffen te voorkomen werd het onbewerkt en verzegeld, onder bewaking door soldaten vervoerd. Er waren jaren dat er zo’n 10.000 pond op de markt kwam, en het ging weg  voor de vaste prijs van zeventig sestertiën per pond.
Het is niet absoluut zeker wanneer, maar de alchemist Zosimus uit de 3e eeuw zou voor het eerst geschreven hebben over het met hulp van alchemie vervaardigen van vermiljoen.

vermiljoen-bg.jpg

Een pigment dat bij cinnaber of vermiljoen voor verwarring heeft gezorgd is loodmenie. Het is bij toeval ontdekt in de Oudheid, toen in een haven brand uitbrak bij een opslag van loodwit. Er werd na afloop een briljant oranjerood aangetroffen, dat al gauw minium werd genoemd, net als vermiljoen. Dat geldt ook voor middeleeuwse handschriften, waar een woord als cinnaber op die beide oranjerood kan slaan, maar ook kan duiden op een rode hars, drakenbloed geheten. Dit is hars van de drakenbloedboom die op de Canarische eilanden, Kaapverdië en Madeira voorkomt en die gebruikt werd voor medicinale en cosmetische doeleinden, en verder als kleur- of verfstof.

De vurige warme kleur van vermiljoen is precies de kleur die pseudo-Dionysius bedoelt, als hij het heeft over “het rood van vuur en de werkzame kracht zelf”, die staat voor de merkbare liefde waarmee het goddelijke aanwezig is in de schepping en haar doorgloeit.

Cinnaber wordt ook gebruikt als soort chinese lak. De lak bestaat uit het sap van een bepaalde bomensoort (rhus vernicuflua) die in zuid China frequent voorkomt. Het sap wordt hard als het  in aanraking komt met lucht. Het wordt als het ware een natuurlijk plastic dat bestand is tegen water en hitte.

cinnabar-pigment

De techniek om de lak op voorwerpen aan te brengen wordt in China al sinds de Neolithische periode (5000 VC tot 2000 VC) toegepast.
Men kleurde de lak met mineralen zoals carbon (zwart), orpiment (geel) en cinnaber (rood). De  gegraveerde lak, die meestal rood werd gekleurd, wordt vaak cinnaber lak genoemd, een verwijzing naar de rode kleur, afkomstig van het mineraal cinnaber.De lak wordt aangebracht in verschillende lagen (vaak 30 of 35, maar soms tot 200 lagen). Deze lagen worden één voor één aangebracht. En dan laat men ze drogen door ze aan lucht bloot te stellen. Daarna volgt de volgende laklaag enz. Dit kon weken, soms zelfs maanden duren. Als alle laklagen droog waren, werd het patroon in de laklaag gekerfd. Het is de lak die uitgekerfd wordt, en niet het onderliggende materiaal. Aan de hand van de uitgekerfde patronen kan men meestal de cinnaber-voorwerpen dateren. Oude stukken hebben bijvoorbeeld vaak draken in het patroon.

Half edelsteen

  • Cinnaber ontgift en stimuleert de uitscheiding van afvalstoffen, helpt bij sterk ruikend zweet en winderigheid. Heelt verharde klieren.
  • Cinnaber reinigt het bloed.
  • Cinnaber stimuleert snel denken, communicatie, vergroot de overtuigingskracht en focust de wil. Het helpt situaties te accepteren zoals ze zijn.
  • Cinnaber geeft meer concentratie en maakt doelgericht. Vergroot de persoonlijke uitstraling.
  • Maakt een onbestendig humeur bestendiger. Onrust, nervositeit en beven worden verminderd.
  • Cinnaber helpt slagen in alles dat u onderneemt.Cinnaber trekt overvloed aan.
  • Cinnaber reinigt de aura. Het laat de energie doorstromen, doet blokkades oplossen.

Energieveld

In het verleden experimenteerden Daoïsten met het gebruik van allerlei natuurlijke materialen, zoals kruiden, dieren, mineralen ed. Zij namen deze stoffen in om het elixer te ontdekken dat onsterfelijk maakt. Van alles wat ze innamen hielden ze bij wat de effecten ervan waren en veel van de ontdekkingen die toen gedaan werden worden in de TCM (traditioneel chinees medisch) nog steeds gebruikt als geneesmiddelen. Cinnaber was een stof waarvan men vond dat het het leven kon verlengen. Het probleem was echter dat de dosering nogal nauw lette. Sommigen namen er te veel van in, waardoor hun leven ernstig verkort werd: ze overleden door cinnabervergiftiging! Een niet ongevaarlijke methode dus.
Andere Daoïsten experimenteerden met lichamelijke en geestelijke oefeningen om het leven te verlengen. Zij ontdekten dat er 3 duim onder de navel en 3 duim naar binnen een punt zit wat heel belangrijk is. Het is een punt waar je, door concentratie-, ademhalings- en bewegingsoefeningen, je energie (, 气) kunt verzamelen en kunt vermeerderen. Als beeldspraak noemden ze dat punt "cinnaberveld": ze hadden het innerlijke cinnaber (nèi dān, 丹) ontdekt! In vergelijking met uitwendig cinnaber (wài dān, 丹) was het gebruik van het innerlijke relatief minder gevaarlijk, maar uiteraard veel arbeidsintensiever. De mensen die zich met geestelijke en lichamelijke training bezighielden werden wel innerlijke alchemisten genoemd, ook weer als vergelijking met de Chinese alchemisten, die, in tegenstelling tot de westerse,  die goud probeerden te maken uit goedkopere producten,  medicijnen voor het eeuwige leven probeerden te ontwikkelen.
Het dān tián oftewel Cinnaber is natuurkundig gezien het zwaartepunt van het lichaam. Het is het centrum van je lichaam. Als je zwaartepunt laag is sta je het stabielst. Gezien het idee dat lichaam en geest één zijn, is je geest ook stabieler als die laag zit. Het logische gevolg van het doen van regelmatige oefeningen, is dan dat je je geest op je dān tián richt: geestelijk evenwicht is het gevolg

imagesJ3UN6WCO