Acupunctuur

Acupunctuur maakt deel uit van de TCM. TCM staat voor Tradional Chinese Medicin, oftewel Tradionele Chinese Geneeskunde (TCG).

TCG omvat naast acupunctuur ook behandelingen als Tuina (drukpuntmassage), Qi Qong  (een bewegingstechniek die energie laat circuleren met oefeningen) Voeding en Kruiden. Soms wordt een combinatie binnen de behandelingen toegepast.

Waar is de TCG op gebaseerd?
De TCG is gebaseerd op de gedachte dat lichaam en geest de natuur volgen. Men zegt ook wel “zo boven,zo beneden”. Inmiddels is algemeen bekend en geaccepteerd dat wij dezelfde materiële basis hebben als de sterren.

zon-aarde-maan

De meeste elementen waaruit we bestaan en ook die ons toelaten te leven – koolstof, zuurstof, stikstof, waterstof  en veel andere – werden gecreëerd in de sterren.

Op grond van bovenstaande is het dan ook niet raar om aan te nemen dat wij, lichaam en geest, reageren als de natuur om ons heen. Denk bijvoorbeeld eens aan onze relatie tot de maan. De maan heeft invloed op de mens en onze aarde.

Eb en vloed worden veroorzaakt door de maan. Verder heeft men ontdekt dat de diverse maanfasen ook een grote invloed uitoefenen op de groei van gewassen. Ook wij als mens bestaan voor een overgroot deel uit water, dus is het niet onwaarschijnlijk dat ook ons lichaam ook reageert op de maan (denk bijvoorbeeld aan de menstruatiecyclus van de vrouw). Zo hebben ook dag en nacht invloed op ons welzijn (bioritme), maar ook de seizoenen etc.

Door de technologische ontwikkelingen van de laatste 50 jaar heeft de gezondheidszorg de beschikking gekregen over diverse technische diagnostische methoden en apparaten. Deze kunnen ons helpen mogelijke ontregelingen in het lichaam op te sporen. Vervolgens zijn er technologische methoden ontwikkeld om te proberen deze ontregeling te elimineren.

Duizenden jaren geleden, toen de huidige diagnostische methoden nog niet bestonden, bestudeerden vele volken de natuur om inzicht en grip te krijgen op onze leefomgeving omstandigheden in relatie tot ons welbevinden en gezondheid.

Zo is ook de TCG ontstaan. De TCG is een holistische benadering van de mens. Dat wil zeggen dat de mens een onlosmakelijk onderdeel is van de natuur en dus onze omgeving. Niet alleen ons lichaam, maar ook onze geest. Alle processen in de mens zijn met elkaar verbonden.

tussen hemel en aarde

De lichamelijke, emotionele en geestelijke ontwikkelingen beïnvloeden elkaar voortdurend. Ziekte wordt dan ook niet gezien als een op zichzelf staand verschijnsel. Het is een lichamelijke of geestelijke uiting van een verstoring in het algehele welzijn. Deze verstoring ontstaat doordat de energiehuishouding in de mens uit balans is.

Een harmonieus samenspel met de natuur geeft dus gezondheid, en disharmonie betekent ziekte. 

Energie(huishouding) en TCG 

De TCG en de holistische benadering gaan er onder andere vanuit dat alles energie is. Energie is trilling= frequentie.De hoogte van frequentie bepaalt of je iets hoort, ziet of dat het onzichtbaar is. Hoe lager de frequentie hoe materiëler, hoe hoger de frequentie hoe onzichtbaarder/onhoorbaarder.

Het fysieke menselijk lichaam heeft een lage frequentie evenals een tafel, boom etc. Voorbeelden van hoge frequenties zijn radiofrequenties, infrarood licht etc.

Onze zintuigen zijn in staat prikkels/frequenties op de vangen. Met onze zintuigen kunnen we dingen ervaren. We kunnen aanvoelen hoe een sfeer ergens is, we voelen ons blij, gefrustreerd etc., maar het is niet materieel. Ook radiofrequenties zijn niet zichtbaar maar bereiken wel elk huishouden via de radio.

Dus voor onze ogen onzichtbare dingen, of voor ons gehoor niet hoorbare geluiden (denk aan fluitjes voor honden, die wij niet kunnen horen) bestaan wel degelijk

Ons lichaam is dus niet alleen materiële energie, maar ook onzichtbare energie. Energie die zorgt voor reacties in ons lichaam. Zo kunnen we een rood gezicht krijgen als we ons schamen (een niet tastbare prikkel), of boos worden, in onze broek doen van angst of “vlinders” in onze buik krijgen van verliefdheid. Of we kennen allemaal wel het onderbuik gevoel, oftewel intuïtie.

Dus naast de materiële organen zijn er ook onzichtbare frequenties/ trillingen die iets met en in ons lichaam doen. We noemen dat emoties en mentale energie.

Bijna iedereen weet dat er door het lichaam en er omheen velden van subtiele energie stromen. Als deze stroom wordt tegengehouden of onderbroken, dan wordt het lichaam ziek; als de stroom vrij kan vloeien en evenwichtig is, dan is de gezondheid hersteld. De TCG spreekt over meridianen waar o.a. deze energie stroomt. Dit zijn voor ons blote oog onzichtbare energiebanen in ons lichaam die voor allerlei materiële en niet materiële acties en reacties zorgen. Deze meridianen hebben een onderling netwerk en zijn verbonden met onze organen.

Acupunctuur

Acupunctuur is een behandelmethode die gebruik maakt van meridianen (energie banen of kanalen) en de energie die daar binnen stroomt. Deze meridianen lopen over het gehele lichaam.

Gewoonlijk stroomt de energie op een harmonische wijze door alle meridianen en dus door het hele lichaam. Het kan echter gebeuren dat de energiestroom uit evenwicht wordt gebracht of geblokkeerd raakt. Oorzaken hiervoor kunnen zijn: Erfelijke factoren, invloeden van buitenaf zoals koude, wind etc., door voedsel, emotionele factoren (verdriet, angt , etc.) en lichamelijk of psychisch letsel.

imagesSCV47DN3

Elke baan staat in verband met een fysiek en energetisch orgaan van het lichaam zoals de lever, de nier, het hart etc. Door bepaalde punten op het oppervlak van het lichaam waar de meridianen doorheen lopen te prikken, kan de energie gestimuleerd of geremd worden of de kwaliteit worden verbeterd.

Er bevinden zich ongeveer duizend acupunctuurpunten op het lichaam die langs de meridiaanlijnen liggen. De positie van de punten is aangegeven op oude Chinese acupunctuurkaarten. Door de energie te balanceren kan deze vrij en harmonieus door het lichaam stromen en zo de verstoorde balans herstellen. Acupunctuur richt zich op de totale evenwicht in energie en dus niet slechts op de symptomen.

Tegenwoordig is acupunctuur een van de bekendste en meest effectieve, eigentijdse geneeswijze buiten de westerse algemeen bekende geneeswijze. Zowel Chinese als Westerse onderzoeken hebben aangetoond dat acupunctuur veel meer inhoudt dan alleen pijnbestrijding. Het is niet alleen een veilige methode, wanneer het door goed geschoolde en gediplomeerde therapeuten wordt uitgevoerd. Maar inmiddels ook (klinisch) geaccepteerd. Gedurende de laatste 30 jaar hebben de Chinezen boeken vol bewijsmateriaal geschreven die aantonen dat acupunctuur wel degelijk effectief is. Ze laten zien dat zelfs darmfuncties, vaatverwijdingen, bloeddruk en veranderingen in het hartritme te beïnvloeden zijn. Gedegen onderzoek in het Westen is pas na 1970 op gang gekomen en sinds die tijd is acupunctuur één van de meest onderzochte gebieden in de aanvullende gezondheidszorg.   De Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) (Tekst) (tekst wordt geopend in pdf ) heeft een lange lijst van medische indicaties gepubliceerd die met acupunctuur te herstellen zijn. Dit zijn de onderzochte gebieden, maar daarnaast kan acupunctuur ook verlichting brengen bij andere fysieke, maar ook emotionele disbalans.